k.ú.: 703524 - Neprochovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556751 - Nalžovské Hory NUTS5 CZ0322556751
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 365 1336351
zahrada 78 54742
travní p. 219 607645
lesní poz 92 640430
vodní pl. nádrž umělá 1 917
vodní pl. rybník 3 7905
vodní pl. tok přirozený 2 3610
zast. pl. 55 28912
ostat.pl. jiná plocha 59 68680
ostat.pl. manipulační pl. 1 6198
ostat.pl. neplodná půda 157 131347
ostat.pl. ostat.komunikace 64 72108
ostat.pl. silnice 1 5520
Celkem KN 1097 2964365
Par. KMD 1097 2964365
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 55
LV 119
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1837 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.08.2019 14:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.