k.ú.: 703516 - Nepomyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566501 - Nepomyšl NUTS5 CZ0424566501
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 6073041
zahrada 159 82327
ovoc. sad 4 20613
travní p. 166 3514800
lesní poz les(ne hospodář) 4 710486
lesní poz 31 2216898
vodní pl. nádrž přírodní 2 6478
vodní pl. nádrž umělá 12 140107
vodní pl. rybník 1 39234
vodní pl. tok přirozený 21 158394
zast. pl. společný dvůr 16 5136
zast. pl. zbořeniště 40 8965
zast. pl. 232 115393
ostat.pl. jiná plocha 105 365980
ostat.pl. manipulační pl. 17 142162
ostat.pl. neplodná půda 91 431937
ostat.pl. ostat.komunikace 124 353038
ostat.pl. pohřeb. 2 3459
ostat.pl. silnice 31 215479
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16308
ostat.pl. zamokřená pl. 1 7782
ostat.pl. zeleň 88 684062
Celkem KN 1421 15312079
Par. DKM 1421 15312079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 229
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 34
LV 276
spoluvlastník 352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 27.09.2016
FÚO 1:5000 01.01.1971 27.09.2016
Ost. 1:2000 01.01.1971 22.06.2017
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 30.09.2020 19:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička