k.ú.: 703435 - Nepoměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534226 - Nepoměřice NUTS5 CZ0205534226
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 692 3789291
zahrada 63 47318
ovoc. sad 9 25546
travní p. 202 446891
lesní poz 94 728675
vodní pl. nádrž umělá 6 2643
vodní pl. rybník 2 17093
vodní pl. tok umělý 19 9910
vodní pl. zamokřená pl. 2 3311
zast. pl. společný dvůr 7 2151
zast. pl. zbořeniště 11 5004
zast. pl. 123 68084
ostat.pl. jiná plocha 24 29194
ostat.pl. manipulační pl. 5 1890
ostat.pl. neplodná půda 21 45829
ostat.pl. ostat.komunikace 82 68753
ostat.pl. silnice 7 68697
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12176
Celkem KN 1371 5372456
Par. KMD 1371 5372456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 11
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 107
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 185
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2015
S-SK GS 1:2880 1838 19.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 23.08.2019 08:10

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.