k.ú.: 703427 - Miletice u Nepoměřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534226 - Nepoměřice NUTS5 CZ0205534226
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 1355057
zahrada 53 46091
travní p. 198 313545
lesní poz 9 26537
vodní pl. nádrž umělá 3 1027
vodní pl. tok přirozený 6 1380
vodní pl. tok umělý 31 8052
zast. pl. zbořeniště 2 1066
zast. pl. 33 26821
ostat.pl. jiná plocha 7 10170
ostat.pl. manipulační pl. 2 3161
ostat.pl. neplodná půda 11 5190
ostat.pl. ostat.komunikace 25 23216
ostat.pl. silnice 3 19133
ostat.pl. zeleň 2 448
Celkem KN 633 1840894
Par. DKM 633 1840894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 33
LV 77
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2015
S-SK GS 1:2880 1838 11.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 23:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.