k.ú.: 703397 - Nepolisy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570478 - Nepolisy NUTS5 CZ0521570478
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 644 7593255
zahrada 299 162921
ovoc. sad 3 4934
travní p. 224 801471
lesní poz 7 72030
vodní pl. nádrž přírodní 1 748
vodní pl. nádrž umělá 2 5406
vodní pl. rybník 1 23729
vodní pl. tok přirozený 11 11676
vodní pl. tok umělý 12 27405
zast. pl. společný dvůr 12 10380
zast. pl. zbořeniště 5 1326
zast. pl. 416 202454
ostat.pl. jiná plocha 61 59469
ostat.pl. manipulační pl. 69 88180
ostat.pl. neplodná půda 2 1237
ostat.pl. ostat.komunikace 167 257230
ostat.pl. pohřeb. 1 3979
ostat.pl. silnice 20 106334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 49232
ostat.pl. zeleň 35 125432
Celkem KN 1996 9608828
Par. DKM 752 8485043
Par. KMD 1244 1123785
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 209
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 87
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 405
LV 582
spoluvlastník 835

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 18.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.09.2020 16:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička