k.ú.: 703397 - Nepolisy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570478 - Nepolisy NUTS5 CZ0521570478
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1260 7629216
zahrada 298 162844
ovoc. sad 4 6252
travní p. 424 957156
lesní poz 7 73874
vodní pl. nádrž přírodní 1 748
vodní pl. nádrž umělá 2 5406
vodní pl. tok přirozený 144 36793
vodní pl. tok umělý 11 7946
zast. pl. společný dvůr 12 10408
zast. pl. zbořeniště 5 1326
zast. pl. 412 202122
ostat.pl. jiná plocha 70 66468
ostat.pl. manipulační pl. 72 88802
ostat.pl. neplodná půda 2 1237
ostat.pl. ostat.komunikace 239 171387
ostat.pl. pohřeb. 1 3979
ostat.pl. silnice 22 75648
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 49487
ostat.pl. zeleň 34 49283
Celkem KN 3025 9600382
Par. KMD 3025 9600382
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 212
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 82
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 401
LV 594
spoluvlastník 906

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 18.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.08.2019 15:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.