k.ú.: 703371 - Nepasice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571041 - Třebechovice pod Orebem NUTS5 CZ0521571041
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 2254955
zahrada 121 70842
travní p. 205 643982
lesní poz 94 795056
vodní pl. nádrž přírodní 4 29374
vodní pl. nádrž umělá 5 14173
vodní pl. tok přirozený 76 119622
vodní pl. tok umělý 34 32644
vodní pl. zamokřená pl. 39 34361
zast. pl. společný dvůr 12 2157
zast. pl. zbořeniště 2 54
zast. pl. 179 81904
ostat.pl. dráha 4 37498
ostat.pl. jiná plocha 47 26249
ostat.pl. manipulační pl. 60 45191
ostat.pl. neplodná půda 6 9047
ostat.pl. ostat.komunikace 96 132141
ostat.pl. pohřeb. 1 767
ostat.pl. silnice 36 32479
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8289
ostat.pl. zeleň 45 64198
Celkem KN 1257 4434983
Par. DKM 1257 4434983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 112
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 168
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 7
Celkem JED 20
LV 271
spoluvlastník 442

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.10.2014
DKM 1:1000 13.12.2002
ZMVM 1:2880 01.11.1981 13.12.2002
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.08.2019 16:32

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.