k.ú.: 703290 - Dědice u Nemyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552747 - Nemyšl NUTS5 CZ0317552747
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 1516474
zahrada 61 55418
travní p. 50 254970
lesní poz 121 943029
vodní pl. rybník 1 571
vodní pl. zamokřená pl. 3 4375
zast. pl. 41 21970
ostat.pl. jiná plocha 9 2151
ostat.pl. manipulační pl. 6 10509
ostat.pl. neplodná půda 15 13423
ostat.pl. ostat.komunikace 28 70201
ostat.pl. silnice 10 29457
Celkem KN 442 2922548
Par. DKM 321 2838640
Par. KMD 121 83908
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 39
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 82
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.03.2015
KMD 1:1000 02.05.2012
S-SK GS 1:2880 1830 05.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 30.09.2020 17:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička