k.ú.: 703222 - Nový Nemojov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579564 - Nemojov NUTS5 CZ0525579564
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 9214
zahrada 41 45750
travní p. 55 77119
lesní poz 23 3377995
vodní pl. nádrž umělá 4 66875
zast. pl. 51 12045
ostat.pl. jiná plocha 7 6819
ostat.pl. neplodná půda 24 4595
ostat.pl. ostat.komunikace 45 47225
ostat.pl. silnice 13 14058
ostat.pl. zeleň 3 15930
Celkem KN 271 3677625
Par. KMD 271 3677625
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 3
Celkem BUD 49
LV 58
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 15.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 02:04

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.