k.ú.: 703214 - Horní Nemojov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579564 - Nemojov NUTS5 CZ0525579564
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 24319
zahrada 23 24902
travní p. 82 147241
lesní poz 10 761540
vodní pl. tok umělý 9 2124
vodní pl. zamokřená pl. 1 2395
zast. pl. 54 9204
ostat.pl. jiná plocha 5 987
ostat.pl. neplodná půda 11 3081
ostat.pl. ostat.komunikace 17 15387
ostat.pl. silnice 1 7683
ostat.pl. zeleň 1 697
Celkem KN 237 999560
Par. KMD 237 999560
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 30
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 2
Celkem BUD 54
LV 85
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2010
S-SK GS 1:2880 1841 05.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 22:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.