k.ú.: 703206 - Dolní Nemojov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579564 - Nemojov NUTS5 CZ0525579564
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 209440
zahrada 195 202676
ovoc. sad 1 2590
travní p. 226 359488
lesní poz 52 599271
vodní pl. nádrž umělá 1 165
vodní pl. tok přirozený 3 54601
vodní pl. zamokřená pl. 5 684
zast. pl. zbořeniště 2 433
zast. pl. 232 39477
ostat.pl. jiná plocha 73 155168
ostat.pl. manipulační pl. 16 8597
ostat.pl. neplodná půda 48 9985
ostat.pl. ostat.komunikace 83 45877
ostat.pl. pohřeb. 1 3208
ostat.pl. silnice 45 34202
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6622
Celkem KN 1063 1732484
Par. KMD 1063 1732484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 223
byt.z. byt 2
obč.z. byt 1
obč.z. dílna 1
Celkem JED 4
LV 283
spoluvlastník 434

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 15.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.08.2019 03:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.