k.ú.: 703184 - Nemojany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593397 - Nemojany NUTS5 CZ0646593397
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1325 2800370
zahrada 469 329612
ovoc. sad 24 73388
travní p. 149 147456
lesní poz 51 2030518
vodní pl. rybník 1 32366
vodní pl. tok přirozený 59 43874
zast. pl. zbořeniště 11 1082
zast. pl. 497 105925
ostat.pl. dráha 4 81230
ostat.pl. dálnice 3 54746
ostat.pl. jiná plocha 198 127546
ostat.pl. manipulační pl. 12 9802
ostat.pl. neplodná půda 17 7796
ostat.pl. ostat.komunikace 146 94348
ostat.pl. silnice 19 66110
ostat.pl. zeleň 1 84
Celkem KN 2986 6006253
Par. KMD 2986 6006253
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 140
č.p. doprava 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 138
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 77
č.e. rod.rekr 41
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 492
LV 665
spoluvlastník 919

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 09.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.09.2020 05:35

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.