k.ú.: 703168 - Nemíž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530751 - Tehov NUTS5 CZ0201530751
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 374 1560514
zahrada 38 32412
ovoc. sad 3 12384
travní p. 188 368742
lesní poz les s budovou 1 41
lesní poz 187 1727804
vodní pl. nádrž přírodní 5 7826
vodní pl. tok přirozený 6 27963
zast. pl. 105 21214
ostat.pl. jiná plocha 50 26775
ostat.pl. manipulační pl. 19 33071
ostat.pl. neplodná půda 65 29931
ostat.pl. ostat.komunikace 81 69309
ostat.pl. silnice 62 18141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2259
Celkem KN 1186 3938386
Par. KMD 1186 3938386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 53
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 103
LV 163
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2015
S-SK GS 1:2880 1841 30.04.2015 28.2.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 25.09.2020 05:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička