k.ú.: 703141 - Nemilkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557366 - Velhartice NUTS5 CZ0322557366
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 2235514
zahrada 119 84617
travní p. 375 1755585
lesní poz les s budovou 6 270
lesní poz 243 2186263
vodní pl. nádrž přírodní 1 2896
vodní pl. nádrž umělá 1 273
vodní pl. tok přirozený 12 29661
vodní pl. zamokřená pl. 2 2491
zast. pl. zbořeniště 3 715
zast. pl. 154 72909
ostat.pl. dráha 5 38842
ostat.pl. jiná plocha 42 20534
ostat.pl. manipulační pl. 20 10358
ostat.pl. neplodná půda 123 67959
ostat.pl. ostat.komunikace 144 139890
ostat.pl. silnice 8 68481
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12657
ostat.pl. zeleň 19 21620
Celkem KN 1577 6751535
PK 119 872787
GP 4 99711
Celkem ZE 123 972498
Par. KMD 1474 5865923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 159
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 197
spoluvlastník 295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2015
S-SK GS 1:2880 1842


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 04:27

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.