k.ú.: 703141 - Nemilkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557366 - Velhartice NUTS5 CZ0322557366
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 358 2211506
zahrada 119 84833
travní p. 412 1772789
lesní poz les s budovou 6 270
lesní poz 247 2186599
vodní pl. nádrž přírodní 1 2896
vodní pl. nádrž umělá 1 273
vodní pl. tok přirozený 12 29661
vodní pl. zamokřená pl. 2 2491
zast. pl. zbořeniště 3 715
zast. pl. 154 72566
ostat.pl. dráha 5 38774
ostat.pl. jiná plocha 42 20534
ostat.pl. manipulační pl. 20 10358
ostat.pl. neplodná půda 123 67973
ostat.pl. ostat.komunikace 144 140978
ostat.pl. silnice 8 68464
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12657
ostat.pl. zeleň 19 21620
Celkem KN 1680 6745957
Par. DKM 214 1179845
Par. KMD 1466 5566112
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 159
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 197
spoluvlastník 296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.07.2020 1:1000 21.07.2020 *)
KMD 1:1000 17.09.2015
S-SK GS 1:2880 1842 21.07.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.09.2020 17:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička