k.ú.: 703141 - Nemilkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557366 - Velhartice NUTS5 CZ0322557366
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 2235514
zahrada 119 84671
travní p. 375 1756216
lesní poz les s budovou 6 270
lesní poz 243 2186263
vodní pl. nádrž přírodní 1 2896
vodní pl. nádrž umělá 1 273
vodní pl. tok přirozený 12 29661
vodní pl. zamokřená pl. 2 2491
zast. pl. zbořeniště 3 715
zast. pl. 153 72855
ostat.pl. dráha 5 38842
ostat.pl. jiná plocha 41 20461
ostat.pl. manipulační pl. 20 10358
ostat.pl. neplodná půda 123 67959
ostat.pl. ostat.komunikace 143 139332
ostat.pl. silnice 8 68481
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12657
ostat.pl. zeleň 19 21620
Celkem KN 1574 6751535
PK 119 872787
GP 4 99711
Celkem ZE 123 972498
Par. KMD 1471 5865923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 158
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 198
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2015
S-SK GS 1:2880 1842


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.07.2019 21:10

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.