k.ú.: 703125 - Nemile - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553476 - Nemile NUTS5 CZ0715553476
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 665086
zahrada 165 72442
travní p. 113 238425
lesní poz 149 602778
vodní pl. nádrž umělá 2 254011
vodní pl. rybník 2 664
vodní pl. tok přirozený 6 13901
vodní pl. tok umělý 2 4618
zast. pl. společný dvůr 2 136
zast. pl. zbořeniště 7 1983
zast. pl. 140 36811
ostat.pl. dráha 6 17120
ostat.pl. jiná plocha 44 14084
ostat.pl. manipulační pl. 22 13660
ostat.pl. neplodná půda 64 26996
ostat.pl. ostat.komunikace 85 34599
ostat.pl. pohřeb. 2 1740
ostat.pl. silnice 14 17548
ostat.pl. zeleň 2 1011
Celkem KN 1003 2017613
Par. KMD 1003 2017613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 99
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 133
LV 195
spoluvlastník 291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.01.2009
S-SK ŠS 1:2880 1885 14.01.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 07:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.