k.ú.: 703117 - Lupěné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553476 - Nemile NUTS5 CZ0715553476
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 235194
zahrada 79 40546
travní p. 166 395072
lesní poz 119 1874074
vodní pl. tok přirozený 49 37690
vodní pl. tok umělý 3 286
zast. pl. společný dvůr 5 812
zast. pl. zbořeniště 3 58
zast. pl. 68 22238
ostat.pl. dráha 27 24200
ostat.pl. jiná plocha 33 30179
ostat.pl. manipulační pl. 17 9182
ostat.pl. neplodná půda 72 33661
ostat.pl. ostat.komunikace 61 34490
ostat.pl. pohřeb. 1 1116
ostat.pl. silnice 9 39890
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5309
ostat.pl. zeleň 1 960
Celkem KN 775 2784957
Par. KMD 775 2784957
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 50
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
Celkem BUD 68
LV 119
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2010 Převod KM-D na KMD
KM-D 1:2000 18.11.2002 19.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1883 18.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.08.2019 16:29

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.