k.ú.: 703095 - Němetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542989 - Kelč NUTS5 CZ0723542989
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 495 1499596
zahrada 164 168182
ovoc. sad 1 4494
travní p. 295 803640
lesní poz 86 2402084
vodní pl. nádrž umělá 4 1166
vodní pl. tok přirozený 28 19737
zast. pl. 137 59257
ostat.pl. jiná plocha 46 120113
ostat.pl. manipulační pl. 45 27587
ostat.pl. neplodná půda 187 195370
ostat.pl. ostat.komunikace 185 53253
ostat.pl. silnice 73 58874
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1849
ostat.pl. zeleň 7 2280
Celkem KN 1757 5417482
Par. KMD 1757 5417482
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 78
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 132
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 227
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 19.08.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 05.12.2019 18:51

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.