k.ú.: 703079 - Němčičky nad Jevišovkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594521 - Němčičky NUTS5 CZ0647594521
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 2197176
vinice 11 41783
zahrada 68 69424
ovoc. sad 181 1214389
travní p. 65 218709
lesní poz 125 778246
vodní pl. tok přirozený 2 16111
zast. pl. společný dvůr 2 116
zast. pl. zbořeniště 3 434
zast. pl. 84 31445
ostat.pl. jiná plocha 50 57558
ostat.pl. manipulační pl. 28 54533
ostat.pl. neplodná půda 39 59913
ostat.pl. ostat.komunikace 89 180985
ostat.pl. silnice 4 28423
ostat.pl. zeleň 3 294
Celkem KN 1107 4949539
Par. KMD 1107 4949539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 83
LV 225
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2017
KM-D 1:1000 30.11.2000 27.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 29.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.09.2020 17:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička