k.ú.: 703044 - Němčice nad Hanou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589756 - Němčice nad Hanou NUTS5 CZ0713589756
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71081 - Němčice nad Hanou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1648 9363933
zahrada 614 337012
ovoc. sad 1 3576
travní p. 24 59043
lesní poz 14 53905
vodní pl. nádrž umělá 1 175
vodní pl. rybník 11 12592
vodní pl. tok přirozený 25 160484
vodní pl. tok umělý 4 2929
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 10
zast. pl. společný dvůr 2 204
zast. pl. zbořeniště 4 905
zast. pl. 1008 305457
ostat.pl. dráha 3 109694
ostat.pl. jiná plocha 225 228589
ostat.pl. manipulační pl. 120 219437
ostat.pl. neplodná půda 1 6130
ostat.pl. ostat.komunikace 269 596726
ostat.pl. pohřeb. 1 4472
ostat.pl. silnice 16 122005
ostat.pl. skládka 3 97842
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 33235
ostat.pl. zeleň 119 341953
Celkem KN 4118 12060308
Par. DKM 4118 12060308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 20
č.p. rod.dům 545
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 172
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 949
byt.z. byt 169
Celkem JED 169
LV 1280
spoluvlastník 1858

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2019
DKM-KPÚ 1:1000 03.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1833 17.12.2019 28.02.1841 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 20.09.2020 23:06

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.