k.ú.: 703036 - Němčice u Holešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588784 - Němčice NUTS5 CZ0721588784
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 2475260
zahrada 138 121236
ovoc. sad 29 42891
lesní poz 2 8779
vodní pl. tok přirozený 61 9879
vodní pl. tok umělý 5 1847
zast. pl. zbořeniště 4 819
zast. pl. 203 80923
ostat.pl. jiná plocha 39 25574
ostat.pl. manipulační pl. 14 29204
ostat.pl. neplodná půda 1 2752
ostat.pl. ostat.komunikace 48 66589
ostat.pl. silnice 5 32380
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9236
ostat.pl. zeleň 9 5971
Celkem KN 752 2913340
Par. DKM 22 389257
Par. KMD 730 2524083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 187
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 262
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.06.2013
KMD 1:1000 14.04.2009
S-SK ŠD 1:2500 1893 14.04.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1893


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 05.12.2019 17:58

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.