k.ú.: 702994 - Třebíšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557005 - Předslav NUTS5 CZ0322557005
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 1259075
zahrada 48 41984
ovoc. sad 1 2349
travní p. 71 512743
lesní poz 51 471807
vodní pl. nádrž umělá 3 5537
vodní pl. rybník 3 79081
vodní pl. tok přirozený 1 109
vodní pl. tok umělý 11 6091
zast. pl. společný dvůr 2 140
zast. pl. 60 33690
ostat.pl. jiná plocha 98 127721
ostat.pl. manipulační pl. 7 11667
ostat.pl. neplodná půda 15 48273
ostat.pl. ostat.komunikace 26 24445
ostat.pl. silnice 2 15504
ostat.pl. zeleň 12 20951
Celkem KN 505 2661167
Par. DKM 505 2661167
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 59
LV 73
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.03.2003 1:1000 31.03.2003 *) celé k.ú.
S-SK GS 1:2880 1837 31.03.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 18:44

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.