k.ú.: 702994 - Třebíšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557005 - Předslav NUTS5 CZ0322557005
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 1259075
zahrada 48 41984
ovoc. sad 1 2349
travní p. 71 512798
lesní poz 51 471807
vodní pl. nádrž umělá 3 5537
vodní pl. rybník 2 79081
vodní pl. tok přirozený 1 109
vodní pl. tok umělý 11 6091
zast. pl. společný dvůr 3 147
zast. pl. 58 33629
ostat.pl. jiná plocha 97 127664
ostat.pl. manipulační pl. 7 11667
ostat.pl. neplodná půda 15 48273
ostat.pl. ostat.komunikace 26 24503
ostat.pl. silnice 2 15504
ostat.pl. zeleň 12 20951
Celkem KN 502 2661169
Par. DKM 502 2661169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 57
LV 73
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.03.2003 1:1000 31.03.2003 *) celé k.ú.
S-SK GS 1:2880 1837 31.03.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.05.2019 14:49

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.