k.ú.: 702986 - Němčice u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557005 - Předslav NUTS5 CZ0322557005
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 481246
zahrada 143 115214
ovoc. sad 1 50146
travní p. 190 1537452
lesní poz ostat.komunikace 1 310
lesní poz 39 1864990
vodní pl. nádrž umělá 5 1399
vodní pl. rybník 7 54040
vodní pl. tok přirozený 10 5513
vodní pl. tok umělý 1 3970
vodní pl. zamokřená pl. 25 40266
zast. pl. společný dvůr 1 122
zast. pl. zbořeniště 2 564
zast. pl. 120 47714
ostat.pl. jiná plocha 32 7944
ostat.pl. manipulační pl. 16 3905
ostat.pl. neplodná půda 123 227087
ostat.pl. ostat.komunikace 67 115894
ostat.pl. pohřeb. 1 3946
ostat.pl. silnice 15 25374
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5226
ostat.pl. zeleň 8 17571
Celkem KN 850 4609893
Par. DKM 503 4397606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
Celkem BUD 114
LV 146
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.03.2017
KM-D 1:2000 09.01.2001
S-SK GS 1:2880 1837 09.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 04:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.