k.ú.: 702943 - Němčice u Luštěnic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536334 - Němčice NUTS5 CZ0207536334
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 412 2591469
zahrada 65 55691
travní p. 10 77328
vodní pl. nádrž umělá 1 855
vodní pl. rybník 1 38930
vodní pl. tok přirozený 89 22282
vodní pl. tok umělý 9 4742
zast. pl. 93 56806
ostat.pl. jiná plocha 16 2685
ostat.pl. manipulační pl. 4 1351
ostat.pl. ostat.komunikace 29 21816
ostat.pl. silnice 5 47806
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 351
ostat.pl. zeleň 1 47
Celkem KN 736 2922159
Par. KMD 736 2922159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 66
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 92
LV 144
spoluvlastník 251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2014
S-SK GS 1:2880 1842 31.10.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 29.09.2020 06:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička