k.ú.: 702901 - Němčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593371 - Němčany NUTS5 CZ0646593371
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1488 5241625
vinice 2 711
zahrada 384 234232
ovoc. sad 80 326103
travní p. 12 23898
lesní poz 43 113744
vodní pl. nádrž umělá 6 46821
vodní pl. tok přirozený 14 35767
vodní pl. tok umělý 5 4620
zast. pl. společný dvůr 2 691
zast. pl. zbořeniště 10 986
zast. pl. 419 128706
ostat.pl. jiná plocha 76 65735
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 10
ostat.pl. manipulační pl. 43 56967
ostat.pl. neplodná půda 31 14621
ostat.pl. ostat.komunikace 175 232574
ostat.pl. pohřeb. 1 3728
ostat.pl. silnice 8 35944
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 12794
ostat.pl. zeleň 260 418906
Celkem KN 3067 6999183
Par. DKM 1640 6319350
Par. KMD 1427 679833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 182
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 100
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 3
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 33
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 400
byt.z. byt 12
obč.z. byt 2
Celkem JED 14
LV 584
spoluvlastník 821

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2012
DKM-KPÚ 14.04.2011 1:1000 14.04.2011 *) Na části k.ú. - extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.03.2012 28.02.1824 1:2880, od 14.4.2011 jen v intravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 30.09.2020 17:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička