k.ú.: 702897 - Novosedly u Nemanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554006 - Nemanice NUTS5 CZ0321554006
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 152080
zahrada 60 23491
travní p. mez, stráň 19 62035
travní p. 56 1075890
lesní poz 16 4140602
vodní pl. tok přirozený 2 1024
vodní pl. tok umělý 1 6128
vodní pl. zamokřená pl. 1 4627
zast. pl. zbořeniště 6 2107
zast. pl. 29 6341
ostat.pl. jiná plocha 37 61666
ostat.pl. manipulační pl. 1 1133
ostat.pl. ostat.komunikace 35 41710
ostat.pl. silnice 2 1925
Celkem KN 279 5580759
Par. KMD 279 5580759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 16
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 25
LV 44
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2012
S-SK GS 1:2880 1838 05.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.09.2020 09:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.