k.ú.: 702889 - Lučina u Nemanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554006 - Nemanice NUTS5 CZ0321554006
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. mez, stráň 57 695893
travní p. 148 2370972
lesní poz 68 10119149
vodní pl. nádrž přírodní 1 554
vodní pl. nádrž umělá 3 3295
vodní pl. tok přirozený 3 5051
vodní pl. tok umělý 8 5516
vodní pl. zamokřená pl. 18 450238
zast. pl. zbořeniště 21 5948
zast. pl. 7 987
ostat.pl. jiná plocha 63 298770
ostat.pl. mez, stráň 4 3079
ostat.pl. neplodná půda 14 5549
ostat.pl. ostat.komunikace 63 225549
ostat.pl. pohřeb. 1 2071
ostat.pl. silnice 3 38588
ostat.pl. zamokřená pl. 11 146444
Celkem KN 493 14377653
Par. KMD 493 14377653
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 3
LV 20
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2012
S-SK GS 1:2880 1838 19.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 22.09.2020 17:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička