k.ú.: 702838 - Nelešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 515787 - Nelešovice NUTS5 CZ0714515787
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 311 2734186
chmelnice 12 149778
zahrada 107 61906
ovoc. sad 2 2792
travní p. 3 5747
vodní pl. nádrž umělá 1 189
vodní pl. tok přirozený 5 10857
vodní pl. tok umělý 5 2674
zast. pl. zbořeniště 5 1118
zast. pl. 102 43851
ostat.pl. jiná plocha 23 4038
ostat.pl. manipulační pl. 28 25906
ostat.pl. neplodná půda 11 4489
ostat.pl. ostat.komunikace 71 76094
ostat.pl. silnice 9 34730
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4205
ostat.pl. zeleň 3 787
Celkem KN 700 3163347
Par. DKM 700 3163347
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 102
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 178
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2010
THM-G 1:2000 01.12.1979 18.11.2010 fotomechanický převod
S-SK ŠD 1:2500 1932 01.12.1979 agrární operace, intravilán - měřeno
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.12.1932


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.08.2019 01:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.