k.ú.: 702790 - Nelahozeves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535079 - Nelahozeves NUTS5 CZ0206535079
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 259 1804680
zahrada skleník-pařeniš. 1 54
zahrada 593 393405
ovoc. sad 41 121416
travní p. 110 169365
lesní poz 23 680525
vodní pl. tok přirozený 5 211438
vodní pl. tok umělý 5 34466
zast. pl. společný dvůr 10 3046
zast. pl. zbořeniště 12 3458
zast. pl. 658 186913
ostat.pl. dobývací prost. 1 3616
ostat.pl. dráha 11 74183
ostat.pl. jiná plocha 167 413612
ostat.pl. manipulační pl. 97 430922
ostat.pl. neplodná půda 147 127787
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2534
ostat.pl. ostat.komunikace 168 141508
ostat.pl. pohřeb. 5 2298
ostat.pl. silnice 25 115887
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 20566
ostat.pl. zeleň 17 48546
Celkem KN 2365 4990225
Par. KMD 2365 4990225
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 284
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 122
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 30
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 638
byt.z. byt 18
obč.z. byt 2
Celkem JED 20
LV 719
spoluvlastník 1034

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2013
S-SK GS 1:2880 1840 18.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 25.05.2019 07:22

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.