k.ú.: 702731 - Nekoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580686 - Nekoř NUTS5 CZ0534580686
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 663 4287623
zahrada 634 562959
ovoc. sad 3 8909
travní p. 1039 2598383
lesní poz les s budovou 1 74
lesní poz ostat.komunikace 1 345
lesní poz 594 2215431
vodní pl. nádrž umělá 9 116449
vodní pl. tok přirozený 53 195024
vodní pl. tok umělý 3 3705
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 88
zast. pl. společný dvůr 6 743
zast. pl. zbořeniště 41 5079
zast. pl. 759 138342
ostat.pl. jiná plocha 581 291389
ostat.pl. manipulační pl. 7 16849
ostat.pl. neplodná půda 25 13303
ostat.pl. ostat.komunikace 306 307573
ostat.pl. pohřeb. 1 1766
ostat.pl. silnice 35 132825
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 41948
ostat.pl. zeleň 39 14395
Celkem KN 4819 10953202
Par. DKM 2 3508
Par. KMD 4811 10939441
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 219
č.p. rod.rekr 51
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 21
č.e. rod.rekr 94
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 24
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 719
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 12
Celkem JED 50
LV 874
spoluvlastník 1242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2015
S-SK GS 1:2880 1840 23.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 23:17

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.