k.ú.: 702714 - Nekmíř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559270 - Nekmíř NUTS5 CZ0325559270
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 243 3143942
zahrada 261 173110
ovoc. sad 5 23690
travní p. 167 434379
lesní poz 178 2237778
vodní pl. nádrž umělá 1 2994
vodní pl. rybník 5 18788
vodní pl. tok přirozený 10 14696
vodní pl. tok umělý 7 1952
vodní pl. zamokřená pl. 6 1655
zast. pl. společný dvůr 1 126
zast. pl. zbořeniště 1 367
zast. pl. 250 78280
ostat.pl. jiná plocha 72 31340
ostat.pl. neplodná půda 43 37366
ostat.pl. ostat.komunikace 214 127547
ostat.pl. silnice 74 78274
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 7904
ostat.pl. zeleň 1 4903
Celkem KN 1548 6419091
EN 9 12712
PK 730 2069982
GP 16 134070
Celkem ZE 755 2216764
Par. DKM 1116 2748552
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 157
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 238
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 386
spoluvlastník 589

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2017
THM-V 1:2000 01.02.1980
S-SK GS 1839 31.01.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.09.2020 17:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička