k.ú.: 702692 - Nejepín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548197 - Nejepín NUTS5 CZ0631548197
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 1177833
zahrada 53 27296
travní p. 257 1900798
lesní poz 57 449612
vodní pl. nádrž umělá 3 5499
vodní pl. rybník 8 66287
zast. pl. 54 24788
ostat.pl. jiná plocha 20 9582
ostat.pl. manipulační pl. 12 8355
ostat.pl. neplodná půda 15 11643
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 12
ostat.pl. ostat.komunikace 47 89201
ostat.pl. silnice 2 17607
Celkem KN 736 3788513
Par. KMD 736 3788513
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 51
LV 118
spoluvlastník 325

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2012
S-SK GS 1:2880 1838 29.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 29.09.2020 17:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička