k.ú.: 702641 - Rudné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 578029 - Vysoká Pec NUTS5 CZ0412578029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 25163
zahrada 21 11469
travní p. 712 2660588
lesní poz les(ne hospodář) 167 7002773
lesní poz 6 9310
vodní pl. nádrž umělá 1 1742
vodní pl. rybník 1 2385
vodní pl. tok přirozený 7 23288
zast. pl. zbořeniště 141 19400
zast. pl. 184 30625
ostat.pl. jiná plocha 45 85308
ostat.pl. manipulační pl. 4 4168
ostat.pl. neplodná půda 128 58146
ostat.pl. ostat.komunikace 137 121708
ostat.pl. pohřeb. 1 2655
ostat.pl. silnice 5 27253
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2348
ostat.pl. zeleň 5 6548
Celkem KN 1579 10094877
Par. KMD 1579 10094877
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 51
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 83
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 170
LV 194
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.05.2010
S-SK GS 1:2880 1842 10.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.09.2020 21:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička