k.ú.: 702609 - Bernov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555380 - Nejdek NUTS5 CZ0412555380
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 211928
zahrada 55 43755
travní p. 402 2049609
lesní poz les(ne hospodář) 158 4468083
lesní poz ostat.komunikace 1 219
lesní poz 14 63684
vodní pl. nádrž umělá 1 1294
vodní pl. tok přirozený 1 2726
vodní pl. tok umělý 1 2895
vodní pl. zamokřená pl. 20 61219
zast. pl. zbořeniště 82 16248
zast. pl. 227 34551
ostat.pl. jiná plocha 85 125955
ostat.pl. manipulační pl. 21 37383
ostat.pl. neplodná půda 38 57893
ostat.pl. ostat.komunikace 120 134867
ostat.pl. silnice 5 14451
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1174
Celkem KN 1302 7327934
Par. KMD 1302 7327934
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 90
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 224
LV 213
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK GS 1:2880 1842 27.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 29.09.2020 16:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička