k.ú.: 702587 - Nechvalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540846 - Nechvalice NUTS5 CZ020B540846
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 517366
zahrada 107 72230
travní p. 137 1137245
lesní poz 18 54303
vodní pl. nádrž umělá 1 90
vodní pl. rybník 7 39562
vodní pl. tok přirozený 13 7481
vodní pl. zamokřená pl. 2 448
zast. pl. 116 40931
ostat.pl. jiná plocha 44 22951
ostat.pl. manipulační pl. 2 14935
ostat.pl. mez, stráň 4 1404
ostat.pl. neplodná půda 116 262634
ostat.pl. ostat.komunikace 66 78210
ostat.pl. pohřeb. 2 3159
ostat.pl. silnice 14 33010
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6898
ostat.pl. zeleň 3 1085
Celkem KN 683 2293942
Par. DKM 683 2293942
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 115
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 132
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.03.2020 mapování intravilán
DKM-KPÚ 29.12.2017 1:1000 04.01.2018 *)
KMD 1:1000 25.04.2012 25.03.2020
S-SK GS 1:2880 1839 25.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 27.09.2020 06:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička