k.ú.: 702587 - Nechvalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540846 - Nechvalice NUTS5 CZ020B540846
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 523905
zahrada 104 54957
travní p. 148 1145121
lesní poz 17 52788
vodní pl. nádrž umělá 2 486
vodní pl. rybník 6 40659
vodní pl. tok přirozený 9 7183
vodní pl. zamokřená pl. 3 678
zast. pl. společný dvůr 3 266
zast. pl. zbořeniště 1 143
zast. pl. 119 42329
ostat.pl. jiná plocha 29 22103
ostat.pl. manipulační pl. 2 16828
ostat.pl. neplodná půda 131 267376
ostat.pl. ostat.komunikace 71 76206
ostat.pl. pohřeb. 2 3189
ostat.pl. silnice 13 32115
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7240
ostat.pl. zeleň 2 273
Celkem KN 704 2293845
Par. DKM 374 2105950
Par. KMD 330 187895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 113
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 131
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.12.2017 1:1000 04.01.2018 *)
KMD 1:1000 25.04.2012
S-SK GS 1:2880 1839 25.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.07.2019 07:19

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.