k.ú.: 702579 - Mokřany u Nechvalic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540846 - Nechvalice NUTS5 CZ020B540846
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 429730
zahrada 59 42924
travní p. 310 1189941
lesní poz 101 2406291
vodní pl. nádrž umělá 7 4274
vodní pl. rybník 4 27173
vodní pl. tok přirozený 1 719
zast. pl. zbořeniště 2 128
zast. pl. 50 26047
ostat.pl. jiná plocha 30 31083
ostat.pl. manipulační pl. 3 4038
ostat.pl. neplodná půda 183 167686
ostat.pl. ostat.komunikace 73 57868
ostat.pl. silnice 1 2841
Celkem KN 889 4390743
Par. KMD 889 4390743
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 48
LV 78
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2012
S-SK GS 1:2880 1839 26.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 15:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.