k.ú.: 702561 - Libčice u Nechvalic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540846 - Nechvalice NUTS5 CZ020B540846
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 618525
zahrada 21 13926
travní p. 54 460554
lesní poz 27 188375
vodní pl. nádrž umělá 2 287
vodní pl. rybník 1 6666
vodní pl. tok přirozený 6 6559
vodní pl. zamokřená pl. 3 621
zast. pl. 26 14981
ostat.pl. jiná plocha 3 4250
ostat.pl. manipulační pl. 3 8409
ostat.pl. neplodná půda 82 212475
ostat.pl. ostat.komunikace 42 29744
ostat.pl. silnice 4 37161
Celkem KN 312 1602533
Par. DKM 242 1561055
Par. KMD 70 41478
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 26
LV 48
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.05.2017 1:1000 23.05.2017 *)
KMD 1:1000 26.04.2012
S-SK GS 1:2880 1839 26.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 12:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.