k.ú.: 702552 - Křemenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540846 - Nechvalice NUTS5 CZ020B540846
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 37580
zahrada 60 43911
travní p. 118 1329686
lesní poz 41 539704
vodní pl. nádrž umělá 9 5352
vodní pl. rybník 1 2610
vodní pl. tok přirozený 11 11677
vodní pl. tok umělý 9 7731
zast. pl. 41 21129
ostat.pl. jiná plocha 13 9853
ostat.pl. neplodná půda 115 194090
ostat.pl. ostat.komunikace 50 58611
ostat.pl. silnice 1 1026
Celkem KN 476 2262960
Par. DKM 476 2262960
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 41
LV 59
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.03.2020 mapování intravilán
DKM-KPÚ 02.01.2020 1:1000 09.01.2020 *)
KMD 1:1000 25.04.2012 25.03.2020
S-SK GS 1:2880 1839 25.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.09.2020 17:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička