k.ú.: 702552 - Křemenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540846 - Nechvalice NUTS5 CZ020B540846
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 886102
zahrada 48 35903
travní p. 171 550809
lesní poz 47 526909
vodní pl. nádrž umělá 7 5491
vodní pl. rybník 1 2302
vodní pl. tok přirozený 20 16120
vodní pl. tok umělý 25 7578
zast. pl. 42 23578
ostat.pl. jiná plocha 39 49523
ostat.pl. manipulační pl. 4 4358
ostat.pl. neplodná půda 173 101978
ostat.pl. ostat.komunikace 70 46335
Celkem KN 824 2256986
Par. KMD 824 2256986
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 39
LV 62
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2012
S-SK GS 1:2880 1839 25.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 16:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.