k.ú.: 702544 - Bratříkovice u Nechvalic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540846 - Nechvalice NUTS5 CZ020B540846
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 836738
zahrada 34 27472
travní p. 78 624195
lesní poz 28 333021
vodní pl. nádrž umělá 7 1938
vodní pl. rybník 1 796
vodní pl. tok přirozený 13 8067
vodní pl. tok umělý 1 45
vodní pl. zamokřená pl. 1 2557
zast. pl. zbořeniště 1 52
zast. pl. 27 12816
ostat.pl. jiná plocha 8 2264
ostat.pl. neplodná půda 106 148591
ostat.pl. ostat.komunikace 40 72125
ostat.pl. silnice 7 21195
Celkem KN 403 2091872
Par. DKM 403 2091872
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 26
LV 63
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.04.2019
DKM-KPÚ 13.09.2017 1:1000 18.09.2017 *)
KMD 1:1000 25.04.2012 11.04.2019
S-SK GS 1:2880 1839 25.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.10.2020 07:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička