k.ú.: 702536 - Bratřejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540846 - Nechvalice NUTS5 CZ020B540846
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 784218
zahrada 44 64042
travní p. 51 437968
lesní poz 24 167656
vodní pl. nádrž umělá 3 545
vodní pl. rybník 4 106549
zast. pl. 35 18630
ostat.pl. dobývací prost. 2 1978
ostat.pl. jiná plocha 8 9035
ostat.pl. manipulační pl. 1 818
ostat.pl. neplodná půda 60 147291
ostat.pl. ostat.komunikace 23 39649
ostat.pl. silnice 16 29256
ostat.pl. zeleň 2 1302
Celkem KN 323 1808937
Par. DKM 323 1808937
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 35
LV 54
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.04.2019
DKM-KPÚ 26.03.2017 1:1000 28.03.2017 *)
KMD 1:1000 26.04.2012 11.04.2019
S-SK GS 1:2880 1839 26.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 22:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.