k.ú.: 702528 - Todně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545171 - Trhové Sviny NUTS5 CZ0311545171
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 3053
orná půda 307 1943369
zahrada 42 36536
travní p. mez, stráň 2 1361
travní p. 149 404321
lesní poz 349 1875684
vodní pl. nádrž umělá 2 2384
vodní pl. rybník 3 3022
vodní pl. tok přirozený 4 3951
vodní pl. tok umělý 2 145
vodní pl. zamokřená pl. 57 153591
zast. pl. zbořeniště 1 142
zast. pl. 74 33312
ostat.pl. jiná plocha 41 16405
ostat.pl. manipulační pl. 16 21716
ostat.pl. neplodná půda 17 19591
ostat.pl. ostat.komunikace 53 64762
ostat.pl. silnice 3 10966
ostat.pl. zeleň 4 2164
Celkem KN 1128 4596475
Par. KMD 1128 4596475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 69
LV 119
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2016
KM-D 1:2000 28.12.2000 27.10.2016 Gusterberg
S-SK GS 1:2880 1870 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 18.09.2020 11:01

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.