k.ú.: 702471 - Nechanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570451 - Nechanice NUTS5 CZ0521570451
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 555 2450838
zahrada 383 217297
ovoc. sad 22 58503
travní p. 368 863269
lesní poz 23 551986
vodní pl. nádrž umělá 4 18818
vodní pl. rybník 2 3895
vodní pl. tok přirozený 44 49874
vodní pl. tok umělý 102 14216
zast. pl. společný dvůr 5 1237
zast. pl. zbořeniště 9 2254
zast. pl. 609 172509
ostat.pl. jiná plocha 84 36671
ostat.pl. manipulační pl. 22 21661
ostat.pl. ostat.komunikace 270 156104
ostat.pl. pohřeb. 3 8976
ostat.pl. silnice 90 75289
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 25783
ostat.pl. zeleň 21 33491
Celkem KN 2624 4762671
Par. DKM 2624 4762671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 24
č.p. rod.dům 422
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 68
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 588
byt.z. byt 22
byt.z. j.nebyt 6
Celkem JED 28
LV 814
spoluvlastník 1285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.07.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 22.07.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.09.2020 22:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička