k.ú.: 702463 - Lubno u Nechanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570451 - Nechanice NUTS5 CZ0521570451
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 561 2995755
zahrada 98 72217
ovoc. sad 5 24082
travní p. 480 809078
lesní poz 78 1025536
vodní pl. nádrž přírodní 1 358
vodní pl. nádrž umělá 1 620
vodní pl. tok přirozený 110 32800
vodní pl. tok umělý 105 14501
vodní pl. zamokřená pl. 6 669
zast. pl. společný dvůr 2 730
zast. pl. zbořeniště 4 1380
zast. pl. 128 61029
ostat.pl. jiná plocha 52 12399
ostat.pl. manipulační pl. 25 20015
ostat.pl. neplodná půda 5 2074
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 38
ostat.pl. ostat.komunikace 80 60042
ostat.pl. pohřeb. 4 2899
ostat.pl. silnice 43 73962
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 11504
ostat.pl. zeleň 7 90062
Celkem KN 1802 5311750
Par. DKM 1802 5311750
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 123
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 299
spoluvlastník 593

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.05.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 05.05.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 04:30

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.