k.ú.: 702421 - Nechalov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540170 - Drevníky NUTS5 CZ020B540170
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 1016628
zahrada 36 30868
travní p. 68 197713
lesní poz 41 149594
vodní pl. rybník 1 17390
vodní pl. tok umělý 1 209
vodní pl. zamokřená pl. 1 162
zast. pl. 36 19317
ostat.pl. jiná plocha 17 5481
ostat.pl. manipulační pl. 2 2583
ostat.pl. neplodná půda 62 49689
ostat.pl. ostat.komunikace 41 40545
Celkem KN 443 1530179
Par. KMD 443 1530179
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
Celkem BUD 35
LV 61
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 16:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.