k.ú.: 702412 - Homole u Nechalova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540188 - Drhovy NUTS5 CZ020B540188
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 715955
zahrada 58 49740
ovoc. sad 1 6941
travní p. 37 106888
lesní poz 34 225986
vodní pl. nádrž umělá 1 153
vodní pl. tok umělý 2 779
vodní pl. zamokřená pl. 1 6292
zast. pl. zbořeniště 2 384
zast. pl. 43 12569
ostat.pl. jiná plocha 6 3531
ostat.pl. manipulační pl. 2 609
ostat.pl. neplodná půda 50 59556
ostat.pl. ostat.komunikace 28 20024
ostat.pl. silnice 3 12722
Celkem KN 354 1222129
Par. KMD 354 1222129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 40
LV 78
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 24.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 23.08.2019 02:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.