k.ú.: 702412 - Homole u Nechalova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540188 - Drhovy NUTS5 CZ020B540188
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 714487
zahrada 59 49691
ovoc. sad 1 6941
travní p. 37 106888
lesní poz 35 227331
vodní pl. nádrž umělá 1 153
vodní pl. tok umělý 2 779
vodní pl. zamokřená pl. 1 6292
zast. pl. zbořeniště 2 384
zast. pl. 46 12618
ostat.pl. jiná plocha 6 3531
ostat.pl. manipulační pl. 2 609
ostat.pl. neplodná půda 50 58723
ostat.pl. ostat.komunikace 28 20024
ostat.pl. silnice 3 12722
ostat.pl. zeleň 1 956
Celkem KN 366 1222129
Par. KMD 366 1222129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 41
LV 78
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 24.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.09.2020 05:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.