k.ú.: 702366 - Nedvězí u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540871 - Rohle NUTS5 CZ0715540871
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 810949
zahrada 112 67844
travní p. 239 1573948
lesní poz 98 524517
vodní pl. nádrž umělá 1 213
vodní pl. tok přirozený 5 628
vodní pl. tok umělý 9 2759
zast. pl. společný dvůr 1 209
zast. pl. zbořeniště 9 2118
zast. pl. 84 29000
ostat.pl. jiná plocha 31 22171
ostat.pl. manipulační pl. 10 6560
ostat.pl. neplodná půda 72 49734
ostat.pl. ostat.komunikace 42 45188
ostat.pl. silnice 6 46621
Celkem KN 840 3182459
Par. DKM 16 23201
Par. KMD 824 3159258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 82
LV 93
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.02.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 11.02.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.07.2019 19:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.