k.ú.: 702366 - Nedvězí u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540871 - Rohle NUTS5 CZ0715540871
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 810949
zahrada 112 67805
travní p. 239 1573948
lesní poz 98 524517
vodní pl. nádrž umělá 1 213
vodní pl. tok přirozený 5 628
vodní pl. tok umělý 9 2759
zast. pl. společný dvůr 1 209
zast. pl. zbořeniště 9 2118
zast. pl. 82 28986
ostat.pl. jiná plocha 32 22334
ostat.pl. manipulační pl. 8 6560
ostat.pl. neplodná půda 72 49734
ostat.pl. ostat.komunikace 44 45188
ostat.pl. silnice 10 46609
Celkem KN 843 3182557
Par. DKM 16 23201
Par. KMD 827 3159356
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 81
LV 89
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.02.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 11.02.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 01.06.2020 18:45

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.