k.ú.: 702358 - Nedvězí u Olomouce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 206 2715351
zahrada 222 120184
ovoc. sad 2 8806
travní p. 9 18225
vodní pl. nádrž umělá 1 1456
vodní pl. tok přirozený 3 7551
zast. pl. 253 90749
ostat.pl. jiná plocha 70 35134
ostat.pl. manipulační pl. 24 43350
ostat.pl. neplodná půda 3 1583
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 602
ostat.pl. ostat.komunikace 101 100107
ostat.pl. pohřeb. 1 1935
ostat.pl. silnice 24 119797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9819
ostat.pl. zeleň 18 60937
Celkem KN 941 3335586
Par. DKM 941 3335586
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 86
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 246
byt.z. byt 31
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 6
Celkem JED 43
LV 345
spoluvlastník 517

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.2000
DKM-KPÚ 29.12.1999 1:1000 01.02.2000 *)
Ins. A 1:2000 01.01.1940 17.07.2000
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1940


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 30.09.2020 04:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička