k.ú.: 702277 - Radeč u Nedrahovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540820 - Nedrahovice NUTS5 CZ020B540820
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 784381
zahrada 24 23630
travní p. 181 427450
lesní poz 118 497759
vodní pl. nádrž umělá 5 2953
vodní pl. tok přirozený 1 1816
vodní pl. tok umělý 15 4906
zast. pl. společný dvůr 1 427
zast. pl. 30 14787
ostat.pl. jiná plocha 8 3454
ostat.pl. manipulační pl. 2 924
ostat.pl. neplodná půda 68 41380
ostat.pl. ostat.komunikace 57 40170
ostat.pl. silnice 1 24127
Celkem KN 619 1868164
Par. KMD 619 1868164
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 26
LV 45
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 29.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 17.08.2019 23:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.