k.ú.: 702269 - Nedrahovické Podhájí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540820 - Nedrahovice NUTS5 CZ020B540820
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 860113
zahrada 25 22913
travní p. 82 245978
lesní poz 31 116213
vodní pl. nádrž umělá 6 1560
vodní pl. rybník 6 81938
vodní pl. tok umělý 2 346
vodní pl. zamokřená pl. 2 2192
zast. pl. zbořeniště 1 37
zast. pl. 31 12869
ostat.pl. jiná plocha 9 1274
ostat.pl. manipulační pl. 8 6026
ostat.pl. neplodná půda 80 34624
ostat.pl. ostat.komunikace 43 26578
ostat.pl. silnice 21 9869
ostat.pl. zeleň 2 139
Celkem KN 453 1422669
Par. KMD 453 1422669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 29
LV 34
spoluvlastník 38

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1:2880 1830 29.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.07.2019 07:17

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.