k.ú.: 702251 - Nedrahovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540820 - Nedrahovice NUTS5 CZ020B540820
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 388 2502046
zahrada 84 46562
travní p. 293 655526
lesní poz 39 1688955
vodní pl. nádrž umělá 5 8290
vodní pl. rybník 26 171448
vodní pl. tok přirozený 13 20539
vodní pl. tok umělý 15 1908
vodní pl. zamokřená pl. 4 333
zast. pl. společný dvůr 1 313
zast. pl. zbořeniště 8 534
zast. pl. 126 66776
ostat.pl. jiná plocha 44 29850
ostat.pl. manipulační pl. 40 30566
ostat.pl. neplodná půda 159 108622
ostat.pl. ostat.komunikace 113 82682
ostat.pl. silnice 80 35898
ostat.pl. zeleň 2 69
Celkem KN 1440 5450917
Par. KMD 1440 5450917
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 18
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 114
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 181
spoluvlastník 477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 29.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 23.08.2019 03:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.