k.ú.: 702242 - Kamenice u Nedrahovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540820 - Nedrahovice NUTS5 CZ020B540820
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 2376834
zahrada 66 56211
travní p. 312 677297
lesní poz 52 922176
vodní pl. nádrž umělá 7 3545
vodní pl. rybník 9 106053
vodní pl. tok přirozený 6 5830
vodní pl. tok umělý 82 16870
vodní pl. zamokřená pl. 1 1880
zast. pl. zbořeniště 2 562
zast. pl. 70 41976
ostat.pl. jiná plocha 13 12042
ostat.pl. manipulační pl. 9 23086
ostat.pl. neplodná půda 195 101834
ostat.pl. ostat.komunikace 98 106735
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3220
Celkem KN 1237 4456151
Par. KMD 1237 4456151
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 67
LV 136
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1839 29.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 00:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.