k.ú.: 702242 - Kamenice u Nedrahovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540820 - Nedrahovice NUTS5 CZ020B540820
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 2376834
zahrada 66 56022
travní p. 312 677297
lesní poz 52 922176
vodní pl. nádrž umělá 7 3545
vodní pl. rybník 9 106053
vodní pl. tok přirozený 6 5830
vodní pl. tok umělý 82 16870
vodní pl. zamokřená pl. 1 1880
zast. pl. zbořeniště 2 562
zast. pl. 71 42165
ostat.pl. jiná plocha 13 12042
ostat.pl. manipulační pl. 9 23086
ostat.pl. neplodná půda 195 101834
ostat.pl. ostat.komunikace 98 106735
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3220
Celkem KN 1238 4456151
Par. KMD 1238 4456151
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 68
LV 136
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1839 29.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 02:49

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.