k.ú.: 702226 - Dolní Neděliště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570443 - Neděliště NUTS5 CZ0521570443
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 2508987
zahrada 24 13616
travní p. 8 38848
vodní pl. tok přirozený 16 5054
vodní pl. tok umělý 12 37339
zast. pl. zbořeniště 4 1398
zast. pl. 31 26341
ostat.pl. jiná plocha 18 22053
ostat.pl. manipulační pl. 2 4809
ostat.pl. neplodná půda 2 508
ostat.pl. ostat.komunikace 17 19551
ostat.pl. pohřeb. 1 1644
ostat.pl. silnice 19 43281
ostat.pl. zeleň 1 2754
Celkem KN 329 2726183
Par. KMD 329 2726183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 27
LV 85
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 24.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.05.2019 17:21

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.